DV-THETIS

Al meer dan 40 jaar uw Duikvereniging in Venlo!

▲Boven

Waar komt de naam Thetis vandaan?

Thetis de Griekse Zeegodin.

De naam wordt soms ook weergeven als Thetys, wat 'Beschikster' betekend. Attributen zijn ondermeer zilveren voeten, een kam en een dolfijn

thetis-org

Thetis werd in de Griekse mythologie genoemd als zeenimf of Nereïde. Ze was de dochter van Nereus en Doris, de overvloedschenkende. Ze kon verschillende gedaantes aannemen. Ze was de moeder van Achilles. Volgens het orakel zou haar zoon machtiger zijn dan haar vader, dus veiligheidshalve werd ze door Zeus aan een Mensenzoon uitgehuwelijkt. Tijdens haar huwelijk met Peleus werd volgens Homerus door de godinnen geruzied om de appel.
Als Theia ('godin') werd Thetis genoemd als de moeder van Melanippe , een naam voor Demeter als paardengodin, of wrekende godin in de gedaante van een paard. Ook Melanippe werd soms afgebeeld met een dolfijn.
Thetis ontving ooit Dionysos in haar onderzeese grot, toen deze op de vlucht was voor de Traciërs, die zich tegen zijn orgiastische mysteriën verzetten

De mythologie vermeldt hoe Thetis zich op de rug van een dolfijn naar een grot op een Thessalisch eiland begaf, beschut door een bosje mirtebessen, waar ze haar middagslaapje deed. Op deze plek werd ze door Peleus belaagd, en veranderde zich in water, vuur, een adelaar en een leeuw om aan hem te ontkomen. Ook nam ze de gedaante van een inktvis aan. Maar niets hielp. Het huwelijk van Thetis met Peleus vond plaats bij de spelonk op de berg Pelion, waar Cheiron huisde. Bij deze gelegenheid zongen de muzen en de schikgodinnen, en de vijftig Nereïden voerden een werveldans uit op het witte zand. Ganymedes schonk honing, en Hera stak de huwelijksfakkel op.
Gorgoonse trekken heeft Thetis als Peleus wordt belaagd door een wolf, die door Psamahte achter hen aan werd gestuurd. Thetis keek de wolf dreigend aan, en stak haar tong uit; hierop veranderde de wolf in een steen.
Thetis maakt haar kinderen onsterfelijk door de sterfelijke delen in het vuur te houden en ze in te wrijven met ambrozijn, en zond ze naar de Olympos. Bij haar laatste kind, Achilles, mislukte dit; Peleus griste het kind van haar weg toen alleen nog het enkelbotje de behandeling had moeten ondergaan. Volgens een ander verhaal hield ze de kinderen in de rivier de Styx; ze hield Achilles vast bij de enkel, die hierdoor de heilzame werking van het water niet kon ondergaan. Deze vorm van magie werd ook door Demeter beoefend.
Graves noemt Thetis een aspect van de drievoudige maangodin, met haar zuster de Nereïde Amphitrite en Neris.

   
Copyright © 2019 - dv-Thetis Venlo - All Rights Reserved.